Privacy Verklaring

1. Wie zijn wij?

VerbouwApp, gevestigd aan Laagraven 44 (3439 LK) Nieuwegein, helpt jou als Abonnee (degene die een betaald abonnement afsluit met Verbouwapp, in de praktijk een aannemer) of Gebruiker van de VerbouwApp (degene die gebruik mag maken van het abonnement van de Abonnee of als gratis/ eenmalig betalende gebruiker) om het overzicht te bewaken van een project tijdens een verbouwing. Door middel van de VerbouwApp kun je alle ‘taken’ beheren, taken uitdelen en herinneringen toezenden aan desbetreffende persoon die verantwoordelijk is voor de gegeven taak. 

Hierbij staat jouw privacy voorop. Om die reden vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens die wij van je ontvangen via de website dan wel door van Abonnees en/of Gebruikers via de VerbouwApp.

Wij respecteren jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft via de website of via het gebruik van de VerbouwApp vertrouwelijk wordt behandeld door desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen. 

2. Wie is verantwoordelijk?

VerbouwApp is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situatie: 

 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers via de website van Verbouw.app

 

VerbouwApp is geen ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor het gebruik en het verwerken van gegevens middels de VerbouwApp door een Abonnee of Gebruiker. VerbouwApp is louter, als SaaS-leverancier, een ‘Verwerker’ in de zin van de AVG.  

 

Met betrekking tot het gebruik van de VerbouwApp is: 

 • Degene, de Abonnee / gebruiker, die een SaaS-betaald account sluit met VerbouwApp om gebruik te kunnen maken van haar dienstverlening en de gegevens verzamelt en invult in de VerbouwApp ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG. 
 • De gebruiker is te kwalificeren als ‘betrokkene’ in de zin van de AVG.

3. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt VerbouwApp en een Abonnee of Gebruiker?

 • VerbouwApp verwerkt persoonsgegevens die zij heeft verkregen van een bezoeker van haar website of zijn ingevuld via de VerbouwApp. 
 • Een Abonnee of Gebruiker verwerkt persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt door een of meerdere partijen die ook gebruik willen maken van de VerbouwApp bij eenzelfde project.
 • Een Abonnee of Gebruiker kan ook persoonsgegevens verwerken die zij heeft mogen ontlenen aan andere bronnen zoals Social Media platforms en openbare registers en/of de Abonnee in de VerbouwApp heeft ingevoerd in overeenstemming met de verwerkingsgrondslagen ex artikel 6 AVG. 
 • VerbouwApp en/of Abonnee verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn of de service naar jou toe te kunnen verbeteren.

 

Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens door jezelf verstrekt; [naam, bedrijfsadres, telefoonnummer, e-mailadres]; 
 • Persoonsgegevens verkregen via de website via de app van VerbouwApp of via elektronische berichten die de Abonnee heeft ontvangen van partijen die eveneens deelnemen aan de VerbouwApp.

4. Doeleinden

VerbouwApp gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact met klanten en/of Abonnees;
 • Klanten, Abonnees en prospects de mogelijkheid bieden om via het contactformulier op de website van VerbouwApp vragen te stellen c.q. contact op te nemen met VerbouwApp. 
 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • De contactgegevens van klanten en Abonnees worden bijgehouden in ons Klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, updates en het toezenden van informatie die klanten en Abonnees aan ons hebben gevraagd;
 • Het maken van gebruiksstatistieken van de website of app van VerbouwApp;
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken

De Abonnee gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het verbouwtraject in kaart te brengen en taken aan verschillende partijen (Gebruikers van de VerbouwApp die geen Abonnee zijn) toe te wijzen om zodoende het overzicht te houden en termijnen te kunnen bewaken;
 • Om in contact met partijen te blijven die deelnemen aan eenzelfde verbouwing en via de VerbouwApp volledig up-to-date zijn 
 • Het onderhouden van contact met partijen die aan eenzelfde project samenwerken;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst;

Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

5. Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

VerbouwApp en/of Abonnee verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
  Als er toestemming is gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je deze toestemming  hebt verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
  De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
  D
  e verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
  VerbouwApp of de Abonnee gebruikt bijvoorbeeld jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, events en informatieve e-mails.

6. Verwerkers

Soms is het nodig dat VerbouwApp en/of Abonnee / gebruiker voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘Verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van VerbouwApp en/of Abonnee de persoonsgegevens verwerken. VerbouwApp en/of Abonnee / gebruiker sluiten met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. 

 

VerbouwApp werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. 

 

Een Abonnee / gebruiker gaat bijvoorbeeld bij aanvaarding van de SaaS-overeenkomst van VerbouwApp akkoord met een verwerkersovereenkomst tussen haar als Verwerkingsverantwoordelijke en VerbouwApp als SaaS-leverancier die te kwalificeren is als ‘Verwerker’ in de zin van de AVG. 

7. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig jouw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval –  noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. 

 

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

 • Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

 

 • Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming. 

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van jouw overeenkomst.

9. Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

10. Beveiliging

Er wordt voor voor passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens gezorgd die in overeenstemming zijn met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

11. Gebruik van cookies

Wij maken op onze website Verbouw.app en via de VerbouwApp gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van jouw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kun je cookies uitschakelen via jouw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

12. Google Analytics

VerbouwApp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

13. Hotjar

Om de gebruikservaring te verbeteren, maakt VerbouwApp voor haar website gebruik van Hotjar-software. Hotjar stelt ons in staat om gebruiksactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) te meten en te beoordelen. Hiervoor plaatst Hotjar cookies op jouw apparaat en worden gegevens, zoals browserinformatie, besturingssysteem, op de website doorgebrachte tijd, enz. opgeslagen. Lees de privacyverklaring van Hotjar om exact te lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. De informatie via Hotjar gebruiken wij om de data die door Hotjar verzameld wordt makkelijker te kunnen analyseren. Informatie die door de Klant of Gebruiker wordt ingevuld (voorbeeld: contactformulieren), wordt niet door Hotjar verzameld of opgeslagen. Alle ingevoerde karakters worden automatisch vervangen door een asterisk (*), zodat jouw privacy wordt gewaarborgd.

Klanten en Gebruikers kunnen via deze opt-out-link het volgende doen om te voorkomen dat een Profiel wordt gemaakt, dat Hotjar data over hun gebruik van onze website kan opslaan en dat Hotjar tracking cookies gebruikt op andere websites.

14. Vragen of klachten?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je in bepaalde gevallen het recht op inzage, dataportabiliteit, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kun je in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neem voor al deze vragen of klachten contact met ons op via support@verbouw.app.

15. Wijzigingen in de Privacy Verklaring

VerbouwApp behoudt zich het recht voor om deze ‘privacyverklaring’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

 

Versie 1 – Juli 2020